HOME CONTACT
 
 
 
 

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juli | zaterdag 10 en zondag 11 augustus |Donderdag 25 juli t/m maandag 5 augustus | 14 en 15 september | vrijdag 18 t/m zondag 27 oktober | woensdag 27 november | zaterdag 21 t/m dinsdag 31 december 2024 | woensdag 1 en donderdag 2 januari 2025

WIJ LEVEREN BUFFETTEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG...


Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om buffetten minder dan 20 personen te bezorgen.

Tijdens de communie periode leveren wij ook op zondag... 
Contactadres

Catering- en Barbecue Service Pamos

Horionstraat 16,
6367 CZ Voerendaal

Telefonisch contact  :    06-25332565

Email :      info@pamos.nl

Web :          www.pamos.nl

Kvk nr:        Limburg51863774

Btw nr:       NL850205244B01


Disclaimer

Copyright en inhoud 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen,wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan. Tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Pamos / Pamos.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, doch wij dragen geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Teksten en tarieven op de  site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Inhoud

De inhoud van deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Pamos / Pamos.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Pamos / Pamos.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Pamos / Pamos.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.